DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Církevní soud

Církevní soud brněnské diecéze začal působit od 1. ledna 1857. Pro jeho organizaci a praxi byla závazná Instructio pro iudiciis ecclesiasticis imperii austriaci quoad causas matrimoniales vydaná též v německém znění ve Vídni r. 1856. Diecézní církevní soud v Brně (dále DCS) je církevní soud I. instance, který byl zřízen příslušnou církevní autoritou, aby projednával sporné a administrativní záležitosti osobního stavu věřících římskokatolického obřadu brněnské diecéze. Nejčastěji se DCS zabývá projednáváním sporu o platnost manželství a řízením pro udělení dispenze rozvázání nesvátostného manželství (in favorem fidei). 

Vítáme vás na našich stránkách! V případě hledání kanonicko-právního řešení osobní situace můžete využít naší bezplatné konzultační a poradenské služby.