DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Personálie

Moderátor soudu

 • J. E. Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.

Soudní vikář

 • Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.

Soudní místovikáři

 • P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm.
 • R. D. ICLic. Mgr. František Nechvátal

Soudci

 • R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr
 • R. D. ICLic. Oldřich Chocholáč
 • R. D. ICLic. Mgr. Jiří Janoušek
 • ICLic. Mgr. Ivana Kompasová Martináková
 • R. D. ICLic. Mgr. Pavel Kopecký
 • R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda
 • R. D. ICLic. Mgr. Luboš Pavlů, CRV
 • R. D. ICLic. Mgr. Pavel Seidl
 • R. D. ICLic. Václav Trmač

Obhájci svazku

 • S. M. ICLic. Mgr. Bogdana Bożena Glezner, SSND
 • ICLic. JUDr. Katarína Kaňková, Ph.D.

Ochránce spravedlnosti a obhájce svazku

 • R. D. doc. Josef Beneš, Th.D.

Stálí patroni, advokáti a prokurátoři

 • S. M. ICLic. Mgr. Dominika Hana Kubíková, OP
 • S. M. ICLic. Mgr. Bc. Františka Elena Sebíňová, CSC

Sjednaní právní zástupci

 • R. D. Mgr. Martin Grones, Th.D., prokurátor
 • JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., prokurátor
 • Mgr. Jan Krejčíř, prokurátor
 • Mgr. Kristína Třešková, prokurátor

Informace o dalších právních zástupcích poskytne na požádání kancelář soudu

Moderátor soudní kanceláře a první notář

 • ICDr. Mgr. Bc. Zuzana Kubíková

Notáři a aktuáři

 • S. M. Ing. Mgr. Krista Ludmila Chládková, OP
 • R. D. Mgr. Ing. Josef Janoušek
 • Anna Kameníková
 • Ingrid Kovářová
 • R. D. Mgr. Miroslav Kulifaj
 • Vilma Navrátilová
 • Petr Novotný
 • Leona Steingartová
 • Alžběta Šedová
 • Lucie Šidlová

Auditoři

 • R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr
 • R. D. Mgr. Ing. Pavel Habrovec
 • R. D. Mgr. Petr Hošek
 • R. D. Mgr. Petr Košulič
 • D. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
 • R. D. ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček

Odborní znalci

 • R. D. Mgr. Jiří Bůžek, Dr.
 • Mgr. Alena Černá
 • Ing. Jiří Doffek, Ph.D.
 • MUDr. Jitka Chmelová
 • Mgr. Irena Kepáková
 • ICLic. Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.
 • S. M. PhLic. Mgr. Dominika Petra Konečná, OSF
 • MUDr. Ludmila Lázničková
 • Mgr. Andrea Múdra