DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Konzultační a poradenská služba

Konzultační a poradenská služba Diecézního církevního soudu v Brně je k dispozici zdarma všem, kdo mají kanonické bydliště na území brněnské diecéze nebo je jejich záležitost v kompetenci tohoto soudu. Klientům z jiných diecézí, zvláště při přípravě záležitostí pro jiné církevní soudy (tj. bez vztahu k brněnské diecézi), může být za poskytnutí služby právní pomoci účtován poplatek podle aktuálního sazebníku.

Konzultory soudu můžete kontaktovat:

  • po rozvodu manželství a hledání možnosti církevně právního řešení
  • při přípravě žaloby nebo žádosti pro církevní soud (neplatnost manželství, in favorem fidei, privilegium paulinum, separace apod.)
  • potřebujete-li pomoct získat dokumenty (přílohy) k podání žaloby nebo žádosti
  • jestliže jste účastníkem řízení u církevního soudu a potřebujete se poradit (např. jak postupovat dál v řízení, jakým způsobem sepsat obhajobu, v případě podání odvolání k II. instanci)
  • při hledání církevně právních řešení nastalých situací (týká se rovněž duchovních)

Přejete-li si rezervovat termín osobní konzultace, je třeba se nejprve zaregistrovat a poté přihlásit. V úředních hodinách poradenské a konzultační služby můžete navštívit sídlo soudu i bez předchozího objednání, avšak bez garance volného termínu. Doporučujeme proto učinit předchozí rezervaci. Duchovní se mohou v kanonicko-právních otázkách a v záležitostech svých farníků obracet na konzultory telefonicky nebo e-mailem (viz Kontakty), avšak ostatní klienty zveme přednostně k osobní návštěvě konzultora v sídle soudu.

Rezervace termínů konzultací

Pro rezervaci termínu je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

FotoS. M. ICLic. Mgr. Františka Elena Sebíňová, CSC
DatumHodinaStav
22.10.201913:30obsazeno
22.10.201914:00obsazeno
22.10.201914:30obsazeno
22.10.201915:30volno
22.10.201916:00obsazeno
22.10.201916:30volno
29.10.201913:30volno
29.10.201914:00volno
29.10.201914:30volno
29.10.201915:00volno
29.10.201915:30volno
29.10.201916:00volno
29.10.201916:30volno
12.11.201913:30volno
12.11.201914:00volno
12.11.201914:30volno
12.11.201915:00volno
12.11.201915:30volno
12.11.201916:00volno
12.11.201916:30volno
FotoS. M. ICLic. Mgr. Mgr. Dominika Kubíková, OP
DatumHodinaStav
23.10.201913:30obsazeno
23.10.201914:00obsazeno
23.10.201914:30obsazeno
23.10.201915:00obsazeno
23.10.201915:30obsazeno
30.10.201913:30obsazeno
30.10.201914:00obsazeno
30.10.201914:30obsazeno
30.10.201915:00obsazeno
30.10.201915:30obsazeno
5.11.201913:30obsazeno
5.11.201914:00obsazeno
5.11.201914:30obsazeno
5.11.201915:00volno
5.11.201915:30obsazeno
6.11.201913:30obsazeno
6.11.201914:00obsazeno
6.11.201914:30obsazeno
6.11.201915:00volno
6.11.201915:30volno
Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet