DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Kontakty na další soudní instituce

Metropolitní církevní soud Praha
http://www.apha.cz/cirkevni-soud
Hradčanské nám. 56/16, 119 02  PRAHA 1 – Hradčany
kancelář: Staré proboštství, III. hradní nádvoří 2/48, 119 00 Praha 1 – Hrad
tel/fax +420 224 372 301 
e-mail: mcs@apha.cz, mcs-notar@apha.cz

Interdiecézní církevní soud Olomouc
https://www.ado.cz/arcibiskupstvi/cirkevni-instituce/cirkevni-soud/
Wurmova 9
771 01  OLOMOUC
tel. +420 587 405 405
e-mail: cirkevnisoud@ado.cz 

Diecézní církevní soud v Hradci Králové
https://www.bihk.cz/biskupstvi/cirkevni-soud
Velké náměstí 35
500 01  HRADEC KRÁLOVÉ
tel. +420 495 581 266
e-mail: soud@bihk.cz

Diecézní církevní soud v Plzni
http://www.bip.cz/biskupstvi/diecezni-cirkevni-soud-plzen/
Kancelář: Františkánská 11, 301 00 Plzeň
Doručovací adresa: Biskupství plzeňské, Nám. Republiky 35, 301 14  PLZEŇ
tel. +420 377 881 810, mobil +420 733 741 174
e-mail: c.soud@bip.cz

Diecézní soud diecéze litoměřické
http://www.dltm.cz/diecezni-soudni-tribunal
Kostelní 9/7
460 01  LIBEREC
tel. +420 731 531 761
e-mail: soud@dltm.cz

Pro řeckokatolické věřící v České republice (Apoštolský exarchát)
http://www.apha.cz/cirkevni-soud
Hradčanské nám. 56/16, 119 02  PRAHA 1 – Hradčany
kancelář: Staré proboštství, III. hradní nádvoří 2/48, 119 00 Praha 1 – Hrad
tel/fax +420 224 372 301 
e-mail: mcs@apha.cz, mcs-notar@apha.cz

Apoštolský tribunál Římské Roty
Excellentissimum Apostolicum Rotae Romanae 
Tribunal Piazza della Cancelleria 1
00186  ROMA
ITALIA 
tel. +390 669 887 502