DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Kontakty na další soudní instituce

Metropolitní církevní soud Praha
http://www.apha.cz/cirkevni-soud
Hradčanské nám. 56/16, 119 02  PRAHA 1 – Hradčany
kancelář: Staré proboštství, III. hradní nádvoří 2/48, 119 00 Praha 1 – Hrad
tel/fax +420 224 372 301 
e-mail: mcs@apha.cz, mcs-notar@apha.cz

Interdiecézní církevní soud Olomouc
http://www.ado.cz/interdiecezni-soud
Wurmova 9
771 01  OLOMOUC
tel. +420 587 405 404
e-mail: cirkevnisoud@arcibol.cz 

Diecézní církevní soud v Hradci Králové
http://www.bihk.cz/biskupstvi/diecezni-cirkevni-soud
Velké náměstí 35
500 01  HRADEC KRÁLOVÉ
tel. +420 495 581 266
e-mail: soud@bihk.cz

Diecézní církevní soud v Plzni
http://www.bip.cz/biskupstvi/diecezni-cirkevni-soud-plzen/
Kancelář: Františkánská 11, 301 00 Plzeň
Doručovací adresa: Biskupství plzeňské, Nám. Republiky 35, 301 14  PLZEŇ
tel. +420 377 881 810, mobil +420 733 741 174
e-mail: c.soud@bip.cz

Diecézní soud diecéze litoměřické
http://www.dltm.cz/diecezni-soudni-tribunal
Kostelní 9/7
460 01  LIBEREC
tel. +420 731 531 761
e-mail: soud@dltm.cz

Pro řeckokatolické věřící v České republice (Apoštolský exarchát)
http://www.apha.cz/cirkevni-soud
Hradčanské nám. 56/16, 119 02  PRAHA 1 – Hradčany
kancelář: Staré proboštství, III. hradní nádvoří 2/48, 119 00 Praha 1 – Hrad
tel/fax +420 224 372 301 
e-mail: mcs@apha.cz, mcs-notar@apha.cz

Apoštolský tribunál Římské Roty
Excellentissimum Apostolicum Rotae Romanae 
Tribunal Piazza della Cancelleria 1
00186  ROMA
ITALIA 
tel. +390 669 887 502

Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet