DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Odkazy na další subjekty

Společnost pro církevní právo – Občanské sdružení, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oblasti církevního, kanonického, státního konfesního práva, právních dějin církve a v souvisejících právních oborech.

Slovenská spoločnosť kánonického práva – Občanské sdružení, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oblasti církevního, kanonického, státního konfesního práva, právních dějin církve a v souvisejících právních oborech.

Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico – Sdružení italských profesorů kanonického práva.

Canon Law Society of America – Americká společnost kanonického práva.

Groupe des canonistes francophones de Belgigue – Sdružení kanonistů v Belgii.

Revue de droit Canonique – Institut kanonického práva ve Strasbourgu.

Kirchenrecht.net - Odkazy na www stránky s právní tématikou v celé Evropě.

Časopis TRIBUNÁL - Informace a články z kanonického a konfesního práva.

Fakulty a společnosti kanonického práva ve světě

Časopisy zabývající se kanonickým právem

Manželská a rodinná poradna - Manželské a rodinné poradny nabízejí pomoc nejen manželům a rodinám, ale i lidem, kteří se nacházejí v situaci, kdy si nevědí rady – se vztahy, s dětmi nebo sami se sebou.