DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Odkazy na další subjekty

Společnost pro církevní právo – Občanské sdružení, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oblasti církevního, kanonického, státního konfesního práva, právních dějin církve a v souvisejících právních oborech.

Slovenská spoločnosť kánonického práva – Občanské sdružení, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oblasti církevního, kanonického, státního konfesního práva, právních dějin církve a v souvisejících právních oborech.

Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico – Sdružení italských profesorů kanonického práva.

Canon Law Society of America – Americká společnost kanonického práva.

Groupe des canonistes francophones de Belgigue – Sdružení kanonistů v Belgii.

Revue de droit Canonique – Institut kanonického práva ve Strasbourgu.

Kirchenrecht.net - Odkazy na www stránky s právní tématikou v celé Evropě.

Časopis TRIBUNÁL - Informace a články z kanonického a konfesního práva.

Fakulty a společnosti kanonického práva ve světě

Časopisy zabývající se kanonickým právem

Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet