DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Formuláře

 • 01 Žaloba na platnost manželství
  formát DOC | formát PDF
 • 02 Zmocnění obhájce strany
  formát DOC | formát PDF
  Formulář ke zmocnění právního zástupce nebo obhájce v řízení o platnost manželství nebo odluce.
 • 03 Dohoda o platbách a náhradách obhájců stran
  formát DOC | formát PDF
  Příloha ke zmocnění sjednaného právního zástupce a obhájce. Zmocnění je třeba soudu předložit s uzavřenou dohodou.
 • 04 Žádost o odloučení manželů
  formát DOC | formát PDF
  Jedná se o žádost nezachovávat manželské povinnosti pocházející z uzavřeného platného manželství, pokud manželé nežijí spolu nebo jsou rozvedeni a církevní manželství nadále trvá.
 • 05 Žádost o rozvázání nesvátostného manželství ve prospěch víry
  formát DOC | formát PDF
  K řízení "in favorem fidei"; žádost o rozvázání nesvátostného manželství prostřednictvím privilegia petrina.
 • 06 Žádost o udělení pavlovského privilegia
  formát DOC | formát PDF
  Rozvázání nesvátostného manželství dvou nepokřtěných prostřednictvím privilegia paulina.
 • 07 Žádost o rozvázání nedokonaného manželství
  formát DOC | formát PDF
 • 08 Žádost ordináři o dovolení ke sňatku
  formát DOC | formát PDF
  Pro případ snětí církevním soudem uloženého zákazu k novému uzavření církevního sňatku.
Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet