DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Církevní soud

Církevní soud brněnské diecéze začal působit od 1. ledna 1857. Pro jeho organizaci a praxi byla závazná Instructio pro iudiciis ecclesiasticis imperii austriaci quoad causas matrimoniales vydaná též v německém znění ve Vídni r. 1856. Diecézní církevní soud v Brně (dále DCS) je církevní soud I. instance, který byl zřízen příslušnou církevní autoritou, aby projednával sporné a administrativní záležitosti osobního stavu věřících římskokatolického obřadu brněnské diecéze. Nejčastěji se DCS zabývá projednáváním sporu o platnost manželství a řízením pro udělení dispenze rozvázání nesvátostného manželství (in favorem fidei). 

Vítáme vás na našich stránkách! V případě hledání kanonicko-právního řešení osobní situace můžete využít naší bezplatné konzultační a poradenské služby.

Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet