DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Podmínky užívání webu

Veškeré informace uvedené na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ jsou informativního charakteru a nezakládají žádné právní nároky.

Texty uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ je možné dále citovat a rozšiřovat pouze s uvedením zdroje, včetně odkazu na tyto webové stránky. Je-li šířena pouze část citovaného textu, je nutné zachovávat kontext sdělení a dbát toho, aby tato částečná citace neumožňovala jiný výklad, než který umožňuje text jako celek.

Formuláře uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ lze využívat pouze za účelem učinění podání na Diecézní církevní soud Biskupství brněnského. Jiné využití uveřejněných formulářů je zakázáno. Máte-li zájem o jiné využití formulářů, je to možné pouze po výslovném souhlasu Diecézního církevního soudu Biskupství brněnského, který je možné vyžádat na e-mailu cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz.

Fotografie uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ lze využívat pouze po výslovném souhlasu Diecézního církevního soudu Biskupství brněnského, který je možné vyžádat na e-mailu cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz.

Kontaktní údaje uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ lze využívat výhradně k záležitostem přímo souvisejícím s Diecézním církevním soudem Biskupství brněnského. Výslovně se vylučuje jakékoliv marketingové zpracování uveřejněných kontaktních údajů. Toto vyloučení nelze překlenout ani souhlasem.

Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00
Pozor: po dobu nouzového stavu se mění začátek úředních hodin na 10:30 hodin.

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet