DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Podmínky užívání webu

Veškeré informace uvedené na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ jsou informativního charakteru a nezakládají žádné právní nároky.

Texty uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ je možné dále citovat a rozšiřovat pouze s uvedením zdroje, včetně odkazu na tyto webové stránky. Je-li šířena pouze část citovaného textu, je nutné zachovávat kontext sdělení a dbát toho, aby tato částečná citace neumožňovala jiný výklad, než který umožňuje text jako celek.

Formuláře uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ lze využívat pouze za účelem učinění podání na Diecézní církevní soud Biskupství brněnského. Jiné využití uveřejněných formulářů je zakázáno. Máte-li zájem o jiné využití formulářů, je to možné pouze po výslovném souhlasu Diecézního církevního soudu Biskupství brněnského, který je možné vyžádat na e-mailu cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz.

Fotografie uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ lze využívat pouze po výslovném souhlasu Diecézního církevního soudu Biskupství brněnského, který je možné vyžádat na e-mailu cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz.

Kontaktní údaje uveřejněné na internetových stránkách https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ lze využívat výhradně k záležitostem přímo souvisejícím s Diecézním církevním soudem Biskupství brněnského. Výslovně se vylučuje jakékoliv marketingové zpracování uveřejněných kontaktních údajů. Toto vyloučení nelze překlenout ani souhlasem.