DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Personálie

Soudní vikář

 • Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.

Soudní místovikáři

 • P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm.
 • R. D. ICLic. Mgr. František Nechvátal

Soudci

 • Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk
 • Mons. ICDr. PaedDr. Marián Feduš, Ph.D.
 • Mons. Vnislav Fruvirt
 • R. D. ICLic. Oldřich Chocholáč
 • R. D. ICLic. Mgr. Jiří Janoušek
 • ICLic. Mgr. Ivana Kompasová Martináková
 • R. D. ICLic. Mgr. Pavel Kopecký
 • R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda
 • R. D. ICLic. Mgr. Luboš Pavlů, CRV
 • R. D. ICLic. Mgr. Pavel Seidl
 • R. D. ICLic. Václav Trmač

Obhájci svazku

 • S. M. ICLic. ThBc. Agnieszka Roszkowska, PDDM
 • S. M. ICLic. Mgr. Bogdana Bożena Glezner, SSND

Ochránce spravedlnosti a obhájce svazku

 • R. D. doc. Josef Beneš, Th.D.

Stálí patroni, advokáti a prokurátoři

 • S. M. ICLic. Mgr. Dominika Hana Kubíková, OP
 • S. M. ICLic. Mgr. Bc. Františka Elena Sebíňová, CSC

Sjednaní právní zástupci

 • ICLic. JUDr. Katarína Kaňková, Ph.D., prokurátor, advokát a patron
 • JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., prokurátor
 • ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl, prokurátor, advokát a patron
 • Mgr. Jan Krejčíř, prokurátor
 • Mgr. Jiří Řehák, prokurátor
 • ICLic. Mgr. Štěpán Šťastník, prokurátor, advokát a patron

Informace o dalších právních zástupcích poskytne na požádání kancelář soudu

Moderátorka soudní kanceláře a první notářka

 • ICLic. Mgr. Bc. Zuzana Kubíková

Notáři a aktuáři

 • S. M. Ing. Mgr. Krista Ludmila Chládková, OP
 • Mgr. Ing. Jiří Mrázek
 • Vilma Navrátilová
 • Petr Novotný
 • Eva Opluštilová
 • Ing. Jarmila Římská
 • Bc. Jitka Sousedíková
 • Leona Steingartová

Auditoři

 • R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr
 • D. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
 • R. D. ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček

Odborní znalci

 • MUDr. Vlasta Binderová
 • R. D. Mgr. Jiří Bůžek, Dr.
 • Ing. Jiří Doffek, Ph.D.
 • MUDr. Jitka Chmelová
 • Mgr. Irena Kepáková
 • ICLic. Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.
 • S. M. PhLic. Mgr. Dominika Petra Konečná, OSF
 • MUDr. Ludmila Lázničková
 • Mgr. Andrea Múdra
 • PhDr. Josef Zeman, CSc.
Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00
Pozor: po dobu nouzového stavu se mění začátek úředních hodin na 10:30 hodin.

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet