DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Konzultační a poradenská služba

Konzultační a poradenská služba Diecézního církevního soudu v Brně je k dispozici zdarma všem, kdo mají kanonické bydliště na území brněnské diecéze nebo je jejich záležitost v kompetenci tohoto soudu. Klientům z jiných diecézí, zvláště při přípravě záležitostí pro jiné církevní soudy (tj. bez vztahu k brněnské diecézi), může být za poskytnutí služby právní pomoci účtován poplatek podle aktuálního sazebníku.

Konzultory soudu můžete kontaktovat:

  • po rozvodu manželství a hledání možnosti církevně právního řešení
  • při přípravě žaloby nebo žádosti pro církevní soud (neplatnost manželství, in favorem fidei, privilegium paulinum, separace apod.)
  • potřebujete-li pomoct získat dokumenty (přílohy) k podání žaloby nebo žádosti
  • jestliže jste účastníkem řízení u církevního soudu a potřebujete se poradit (např. jak postupovat dál v řízení, jakým způsobem sepsat obhajobu, v případě podání odvolání k II. instanci)
  • při hledání církevně právních řešení nastalých situací (týká se rovněž duchovních)

Přejete-li si rezervovat termín osobní konzultace, je třeba se nejprve zaregistrovat a poté přihlásit. V úředních hodinách poradenské a konzultační služby můžete navštívit sídlo soudu i bez předchozího objednání, avšak bez garance volného termínu. Doporučujeme proto učinit předchozí rezervaci. Duchovní se mohou v kanonicko-právních otázkách a v záležitostech svých farníků obracet na konzultory telefonicky nebo e-mailem (viz Kontakty), avšak ostatní klienty zveme přednostně k osobní návštěvě konzultora v sídle soudu.

Rezervace termínů konzultací

Pro rezervaci termínu je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

FotoS. M. ICLic. Mgr. Františka Elena Sebíňová, CSC
DatumHodinaStav
27.10.202013:30obsazeno
27.10.202014:00obsazeno
27.10.202014:30volno
27.10.202015:00volno
27.10.202015:30volno
27.10.202016:00volno
27.10.202016:30volno
3.11.202013:30volno
3.11.202014:00volno
3.11.202014:30volno
3.11.202015:00volno
3.11.202015:30volno
3.11.202016:00volno
3.11.202016:30volno
10.11.202013:30volno
10.11.202014:00volno
10.11.202014:30volno
10.11.202015:00volno
10.11.202015:30volno
10.11.202016:00volno
10.11.202016:30volno
17.11.202013:30volno
17.11.202014:00volno
17.11.202014:30volno
17.11.202015:00volno
17.11.202015:30volno
17.11.202016:00volno
17.11.202016:30volno
24.11.202013:30volno
24.11.202014:00volno
24.11.202014:30volno
24.11.202015:00volno
24.11.202015:30volno
24.11.202016:00volno
24.11.202016:30volno
FotoS. M. ICLic. Mgr. Mgr. Dominika Kubíková, OP
DatumHodinaStav
4.11.202013:30obsazeno
4.11.202014:00obsazeno
4.11.202014:30obsazeno
4.11.202015:00obsazeno
4.11.202015:30volno
11.11.202013:30volno
11.11.202014:00volno
11.11.202014:30obsazeno
11.11.202015:00obsazeno
11.11.202015:30volno
18.11.202013:30volno
18.11.202014:00volno
18.11.202014:30volno
18.11.202015:00volno
18.11.202015:30volno
25.11.202013:30volno
25.11.202014:00volno
25.11.202014:30volno
25.11.202015:00volno
25.11.202015:30volno
2.12.202013:30volno
2.12.202014:00volno
2.12.202014:30volno
2.12.202015:00volno
2.12.202015:30volno
9.12.202013:30volno
9.12.202014:00volno
9.12.202014:30volno
9.12.202015:00volno
9.12.202015:30volno
16.12.202013:30volno
16.12.202014:00volno
16.12.202014:30volno
16.12.202015:00volno
16.12.202015:30volno
Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00
Pozor: po dobu nouzového stavu se mění začátek úředních hodin na 10:30 hodin.

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet