DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Kontakty

Diecézní církevní soud v Brně

Petrov 4
CZ-601 43  BRNO
tel. +420 533 033 213
e-mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz (nebo cirkevnisoud.brno@gmail.com)

Vstup do budovy Petrov 4 je přes recepci v přízemí budovy Petrov 5

Dary na provoz soudu

Pokud to Vaše finanční situace umožňuje, můžete na provoz soudu přispět darem, který lze uplatnit ke snížení základu daně.

Název účtu: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno
Číslo účtu: 25511552 / 0800
IBAN CZ95 0800 0000 0000 2551 1552
SWIFT (BIC): GIBACZPXXXX
Var. symbol: 111152
Popis platby: dar pro soud

Stálí právní zástupci a obhájci (také konzultoři soudu)

S. M. ICLic. Mgr. Mgr. Dominika Kubíková, OP
Petrov 5
601 43 Brno
mobil: +420 605 255 857
e-mail: dominika.op@gmail.com
S. M. ICLic. Mgr. Františka Elena Sebíňová, CSC
Petrov 5
601 43 Brno
mobil: +420 607 044 730
e-mail: frantiska4@gmail.com

Sjednaní právní zástupci a obhájci

Mgr. Jiří Řehák
mobil: +420 606 962 632
e-mail:  rehakjm@yahoo.de
Mgr. Jan Krejčíř
mobil: +420 777 845 091
e-mail: jan.krejcir@seznam.cz
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
mobil: +420 724 319 641
e-mail: kapitan@biskupstvi.cz 
ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl
mobil: +420 608 475 073
e-mail: mirkratochvil@email.cz
ICLic. Mgr. Štěpán Šťastník
mobil: +420 607 678 558
e-mail: stastnik@volny.cz 
ICLic. JUDr. Katarína Kaňková Ph.D.
mobil: +421 944 112 233
e-mail: katarina.sangalova@gmail.com

Upozornění: Žádost o případné sdělení dalších sjednaných právních zástupců u DCS v Brně adresujte kanceláři soudu. Advokáti ustanovení u jiných církevních soudů (http://www.apha.cz/seznam-advokatu) a sjednaní neschválení advokáti musí k zastupování strany před DCS v Brně obdržet schválení brněnského biskupa. Honoráře jiného než stálého advokáta nebo prokurátora jsou smluvní a jsou věcí dohody mezi stranou a jejím zástupcem při zachování směrnice pro odměnu obhájců stran, která byla vydána brněnským diecézním biskupem. Oba tyto dokumenty najdete v rubrice Ke stažení - Formuláře.

Ochránce spravedlnosti

R. D. doc. Josef Beneš, Th.D.
Petrov 5
601 43 Brno
mobil: +420 543 237 051
e-mail: ochrancespravedlnosti@biskupstvi.cz

Manželská a rodinná poradna

Manželská a rodinná poradna Bethesda
Starobrněnská 289/7
602 00 Brno
tel: +420 542 214 547, +420 542 212 430
e-mail: bethesda@volny.cz
Více informací

Ostatní kontakty

Úřední hodiny soudu

Konzultační a poradenská služba:

Úterý 13:30–17:00
Středa 13:30–16:00

Podatelna a sekretariát:

Středa 9:30–12:00 / 13:30–17:00
Pozor: po dobu nouzového stavu se mění začátek úředních hodin na 10:30 hodin.

Originál písemného podání lze přinést osobně do kanceláře soudu, případně jej zanechat na recepci v budově Petrov 5, nebo zaslat poštou. Dodané písemnosti je třeba opatřit datem, místem a podpisem, v případě dodání listinného důkazu je nezbytné připojit průvodní zprávu. Soud nepřijímá elektronická podání!

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu. V této době neprobíhají ani konzultace.

Kontakty

Telefon: +420 533 033 213
Mail: cirkevnisoud.brno@biskupstvi.cz
Sídlo: Petrov 4, 601 43  Brno

Vstup přes budovu Petrov 5. Po vstupu se prosím ohlaste na recepci. V případě uzamčené budovy nebo recepce použijte zvonky.

Uživatelský účet